Бърза навигация


Съдържание на страницата

Танцът в рисунки - исторически преглед

Танцуването в периода от 1300 г.пр.н.е до 1911 г. - превод на книгата "The Dance (by An Antiquary) Historic Illustrations of Dancing from 3300 B.C. to 1911 A.D."

"Танцът е поезия на движението и връзката му с музиката,
която е поезия от звуци, е винаги налице..."

Добре дошли в DanceHistory - Time Travel!

Тази част на сайта, оформена във вид на превод-обзор, е посветена на това как танцуването през годините е било представяно чрез едно друго изкуство - рисуването.
Важно е да се подчертае, че това в никакъв случай не е подробната история на танца като вид дейност, а просто илюстрован преглед на развитието на танцуването през вековете от гледна точка на рисунките и картините, които са се запазили до наши дни.

Предоставената тук информация може да се разглежда като по-обемен предговор (от гледна точка на засегнатият времеви период) на предоставената в основния раздел на сайта такава.
Както на много места е споменато, периодът, който се разглежда тук, е от 3300 г. пр.н.е. до около 1911 г. Времевата рамка около информацията за танците в основната част на сайта е по-абстрактна, но може да се постави в границите от 17 век до наши дни.
По този начин, без да се претендира за строга историческа достоверност и коректност, DanceHistory предлага на посетителите си поглед върху развитието на танцовото изкуство през почти целия му жизнен цикъл!

Неизбежно трябва да се посочи основният източник на информация в тази част на този сайт. Материалът тук е свободен превод на книгата от неизвестен автор (археолог, както подсказва оригиналното заглавие) "The Dance (by An Antiquary) Historic Illustrations of Dancing from 3300 B.C. to 1911 A.D.", която можете да намерите на следния адрес: http://www.Gutenberg.org/wiki/Main_Page.

Творбата се разпространява безплатно в електронен вид от 12.02.2005 година. Оригиналът е на английски, а книжното копие е публикувано за първи път през 1911 година (по непотвърдена информация).

Молим, преди да копирате и използвате пасажи от страниците на този сайт, да прочетете "Правилата за ползване"!

Навигация в тази част на сайта

Промените в основното меню (в горната част на страницата) са следните:

  • Линкът "Начало" ще Ви върне на тази страница;
  • Линкът "Литература" ще Ви отведе към страницата, съдържаща литературните източници, споменати, цитирани и използвани в оригиналната книга;
  • "Изображения" - пълен списък на всички изображения (с възможност за преглед в пълен размер), използвани из страниците на настоящия превод;
  • Последният линк ще Ви отведе към основната директория на сайта DanceHistory, т.е. на началната страница.

Помощното меню служи за ориентиране из отделните глави на книгата.

Приятно четене!


Допълнително меню

СЪДЪРЖАНИЕ